Meta
Realitatea Vâlceană

Raportul activității ITM Vâlcea în septembrie: Controale, nereguli constatate și măsuri de remediere

​RELAŢII DE MUNCĂ
În luna septembrie 2021 Serviciul Control Relaţii de Muncă și compartimentul Muncă Nedeclarată au efectuat 155 controale, fiind dispuse 324 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi clauzele din contractele colective de muncă, respectiv contractele individuale de muncă.
Au fost aplicate 26 sancţiuni contravenţionale, din care 7 avertismente şi 19 amenzi în valoare de 306.300 lei.
În timpul controalelor au fost identificate 13 persoane in situații de muncă nedeclarată, după cum urmează:
- 10 persoane primite la muncă fară încheierea unui contract individual de muncă, încălcându-se prevederile art.16 (1) din legea 53/2003 (r)- codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
- două persoane ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise in registrul general de evidență al salariaților;
- o persoană depistată la muncă în afara programului de lucru stabilit în contractul individual de muncă cu timp parțial.
Pentru cazurile evidențiate mai sus angajatorii au fost sancționati in conformitate cu prevederile art. 260 (1), lit. e, art. 260(1), lit. e^1, respectiv art. 260 (1), lit. e^3, cu amenzi contravenționale in valoare totală de 250.000 lei.
A fost înregistrat un contract colectiv de muncă.
Principalele neconformităţi constatate în controalele efectuate au fost :
- cazuri de muncă nedeclarată;
- neîntocmirea evidenței zilnice a orelor de muncă;
- nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control;
- neplata drepturilor salariale ;
- neacordarea repausului săptămânal ;
- neplata orelor suplimentare ;
- neplata orelor de noapte;
- nerespectarea prevederilor legale privind durata zilnică de executare a activității zilierului.

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
​​În luna septembrie 2021, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat 74 de controale, fiind dispuse 273 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Au fost aplicate 273 sancţiuni contravenţionale, din care 273 avertismente. În luna septembrie 2021 au fost înregistrate 4 accidente de muncă, a căror urmare a fost incapacitate temporară de muncă.

​Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim:
- luarea măsurilor tehnice şi organizatorice, necesare pentru commbaterea răspândirii virusului SARS-COV2
- asigurarea controlului medical la angajare şi periodic;
- asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime;
- evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale;
- elaborarea planului de prevenire şi protecţie ;
- efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă;
- dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru;
- dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie;
-s-a dispus efectuarea corespunzătoare a determinărilor pentru monitorizarea noxelor, la locurile de muncă unde noxele depașesc valorile admise.
- asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.