Meta
Realitatea Vâlceană

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Data publicării: 4 martie 2022

Domnul Prundurel Pavel, în calitate de reprezentant al Regiei Nationale a Padurilor Romsilva, Administratia Parcului National Cozia, titular al proiectului “OBSERVATOR PĂSARI”, propus a fi realizat în județul Vâlcea, orașul Călimănești, extravilan, Parcul Național Cozia, UP IV Lotrisor, ua 73D%, situat în dreapta tehnică a râului Olt, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul “Refacere drum forestier Lotrișor”, propus a fi realizat în orașul Călimănești, județul Vâlcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate și nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apă.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmvl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de intemet a Agenţiei pentru Protectia Mediului Vâlcea.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.