Meta
Realitatea Vâlceană

Bilanţul Judecătoriei Vâlcea pe 2014

Ca şi în alte instituţii bugetare, personalul este insuficient comparativ cu volumul de muncă imens, cu toate acestea, la încheierea unui nou ciclu, instituţia poate sta cu fruntea sus comparativ cu multe altele din ţară, graţie, în primul rând, unui management de excepţie, dar şi seriozităţii, abnegaţiei şi profesionalismului tuturor judecătorilor, grefierilor, arhivarilor şi personalului auxiliar, lucru amintit în mai multe rânduri, cu apreciere şi recunoştinţă, de preşedintele Judecătoriei Vâlcea, Bogdan Mateescu, dar şi de cei prezenţi la acest eveniment.

Vineri, 23 ianuarie a.c., la Judecătoria Râmnicu Vâlcea a fost prezentat bilanţul activităţii acestei instituţii pe anul 2014. Alături de pre]edintele Judecătoriei vâlcene, au mai fost prezenţi preşedintele Curţii de Apel Piteşti, Gheorghe Deaconu, vicepreşedintele CA Piteşti, dar şi reprezentanţi ai Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, ai Baroului Râmnicu Vâlcea şi ai Colegiului Mediatorilor.

Faţă de anul precedent, volumul total de activitate a crescut cu aproximativ 10%, potrivit datelor prezentate de jud. Marius Lumineanu. Acesta s-a ridicat la 18.454 cauze, din care, pe stoc au fost 2787 de dosare şi nou intrate, 15667. Au fost soluţionate 15.500, faţă de 13.900, cu un an în urmă. Numărul mare de dosare a determinat ca fiecărui judecător în parte să-i revină în lucru aproximativ 800 de dosare. Incărcătura pe judecător calculată în raport de numărul de dosare aflate pe rol în anul 2014 a fost de 768,9. Acestora se adaugă stocul, adică dosarele care se “rostogolesc” de la an la an, cele vechi fiind înlocuite de altele.

Au fost pronunţate  un număr total de 15772 hotărâri, din care 9546 de sentinţe civile, 655 de sentinţe penale şi 5571 încheieri (civile şi penale). Indicele general de operativitate al instanţei a fost de 92,18/%, din care, pe civil – 93,19% şi pe penal, 77,20%. Numărul hotărârilor casate sau desfiinţate a scăzut semnificativ, de la 471 în anul 2013 la 317 în anul 2014.

{n materie civilă a crescut procentul dosarelor soluţionate în mai puţin de 6 luni, de la 82,07% în 2013 la 84,86% în 2014.

În materie penală, preşedintele Bogdan Mateescu a spus că a crescut sensibil durata de soluţionare a cauzelor, ca urmare a intrării în vigoare a noului  Cod  de  procedură  penală,  ce  a  reglementat  procedura  de  cameră preliminară, procedură susceptibilă să mărească durata de soluţionare a cauzelor, în loc să fie invers. Totuşi, soluţionarea mai rapidă a cauzelor în materie civilă a fost determinată de măsurile  adoptate  la  nivelul  instanţei  în  scopul  reducerii  duratei  procedurilor. Acestea au constat în organizarea de întâlniri cu experţii din cadrul Biroului Local de Expertize de pe lângă  Tribunalul  Vâlcea, unificarea  practicii  administrative, utilizarea  directă, prin  grija  unui  grefier  autorizat  în  acest  sens,  a  bazelor  electronice  de  date deţinute  de  Direcţia  Generală  pentru  Evidenţa  Persoanelor  Vâlcea  şi  Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

Incheierea a aparţinut preşedintelui vâlcean, care a mulţumit echipei pe care o conduce, evidenţiind rolul fiecărui angajat al Judecătoriei, de la judecători, la personalul auxiliar. Acesta a făcut o impresie foarte bună printr-un mesaj profund uman, insistând pe empatia de care trebuie să dea dovadă cei ce îşi pun munca în slujba oamenilor care aşteaptă de la ei înţelegere şi dreptate. “Judecătorii îşi fac treaba cu maximă operativitate, sarcinile de serviciu sunt împărţite foarte bine, colaborarea cu alte instituţii se menţine numai în limita legii (…); niciodată nu trebuie să facem rabat sau compromisuri şi mă bucur că au înţeles asta toţi participanţii la actul de justiţie. Voi pleda pentru implicarea judecătorului în viaţa publică; el nu se poate rupe de mediul social, va trebui să ne documentăm în permanenţă din presă despre ce se întâmplă în comunitate. Cei care vin în sălile de judecată şi aşteaptă soluţii de la noi sunt oameni care, poate, în acest moment merg după medicamente, nu-şi primesc salariile, nu ştiu cu ce să-şi îmbrace copiii la şcoală; va trebui să păstrăm în permanenţă legătura cu aceştia”.

Bogdan Mateescu a încheiat cu un punct de vedere personal faţă de prestaţia lamentabilă a unor magistraţi, în contextul actual, când DNA şi forurile superioare ale Justiţiei fac curăţenie generală: “Puţine lucruri sunt mai abjecte decât un magistrat corupt şi mai triste decât unul slab pregătit”, dar s-a arătat optimist şi mulţumit că face parte dintr-un colectiv deosebit: “Sunt mândru că lucrez la Judecătoria Râmnicu Vâlcea, vă mulţumesc tuturor pentru seriozitatea şi corectitudinea de care daţi dovadă!” (K.R.)

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.