Meta
Realitatea Vâlceană

Prima şedinţă a noii conduceri a Consiliului Judeţean. Face faţă opoziţiei preşedintele Costi Rădulescu?

Joi, 28 iulie 2016, are loc prima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea cu noii aleşi. Pe ordinea de zi se află 17 proiecte de hotărâre propuse spre aprobare, dintre care le menţionăm pe cele mai importante:

• Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate parţial sau integral din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, a Bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, precum şi majorarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2016;
• Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean prin curse regulate, în Judeţul Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare;
• Proiect de hotărâre privind renunţarea la dreptul de preempţiune referitor la cumpărarea imobilului (teren), în suprafaţă de 2744,00 mp, situat în perimetrul sitului arheologic “Aşezare”, oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea, identificat în lista monumentelor istorice 2015, cod VL-l-s-B-09521;
• Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea;
• Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APAVIL S.A. Râmnicu Vâlcea şi aprobarea Contractului de mandat al acestuia;
• Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului acţionarului unic, judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea şi aprobarea Contractului de mandat al acestuia; Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară MAPA VÂLCEA”;
• Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea;
• Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea; Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Vâlcea;
• Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant în Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.
Vă vom ţine la curent cum va face faţă opoziţiei preşedintele Constantin Rădulescu, flancat de cei doi vicepreşedinţi Adrian Buşu şi Valer Tudor, dar şi care vor fi reprezentanții partidelor în consiliile de administrație la societăţile subordonate Consiliului Judeţean.
Vom reveni cu amănunte.

Leave a Reply

Photo Gallery

Log in | Copyright @ 2011 Realitatea Vâlceană. Toate drepturile rezervate.